logo

Atjaunošanas politikas informācija

Saistību neizpildes gadījumā var tikt uzsākts parāda piedziņas process, prasījuma tiesības nodotas trešajām personām, negatīvi ietekmējot aizņēmēja kredītvēsturi, kas var būt par iemeslu pakalpojuma sniedzēja atteikumam. Maksājumu kavējumu gadījumā tiek aprēķināts nokavējuma soda procenti no kopējās kavēto maksājumu pamatsummas par katru kavējuma dienu.

Atjaunošanas politikas informācija. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt aizdevuma termiņa pagarināšanu, sazinoties ar aizdevēju personīgi.

Vippo.lv ir neatkarīgs starpnieks, kas piedāvā informatīvu platformu par aizdevumiem internetā, bez jebkādas maksas iepazīstina patērētājus ar aizdevēju kredīta līguma speciālajiem noteikumiem un citu būtisku informāciju. Visiem piedāvātiem aizdevējiem ir kreditēšanas iestādes atbilstoša licence. Vippo.lv nav aizdevējs un neizsniedz aizdevumus.